Available courses

Kurs dla uczniów klasy IV Technik Informatyk

Witamy!

     Jeśli jesteś nowy w Moodle, może to wyglądać na skomplikowane.

     Ale nie martw się, podstawy są proste. 

 zajęcia prowadzi Olga Wojciechowska     

proszę o zakup kompletu narzędzi do montażu okablowania, sprawdzam narzędzia na zajęciach za dwa tygodnie od momentu przekazania informacji grupie na lekcji, noszenie  narzędzi na pracownie z sieci jest obowiązkowe!!!!

Projekty i informacje dla elektroników z przedmiotu urządzenia elektroniczne, elektrotechnika i elektronika (kl.3 i 4)

prowadzi Roman Tudaj; urządzenia elektroniczne; elektrotechnika; eksploatacja urządzeń elektronicznych

Elektrotechnika i elektronika - teoria + Pomiary elektryczne i elektroniczne - pracownia.

Kurs skierowany jest do uczniów klas 1 technikum zawodowego kształcących się w zawodzie Technik elektronik, w oparciu o nową podstawę programową i przedmiotowy program nauczania autorstwa KOWEZiU, z 2012r.